Łukasz Albrecht's Research Group

Łukasz Albrecht's Research Group

Sonata Bis programme of National Science Center, Poland, titled:

Aktywowane grupami funkcyjnymi polieny w asymetrycznej organokatalizie

Grant number: 2015/18/E/ST5/00309
Project in progress

Znalezione obrazy dla zapytania ncn

Iuventus Plus programme of Ministry of Science and Higher Education, Poland, titled:

Nowe organokatalizatory i organokatalitycznestrategie syntetyczne

Grant number: 0008/IP3/2015/73
Project finished

Znalezione obrazy dla zapytania mnisw

Homing Plus programme of Foundation for Polish Science, Poland (cofinanced from European Union, Regional Development Fund), titled:

New stereocontrolled strategies in asymmeric organocatalysis

Grant number: HOMING PLUS/2012-6/1
Project finished

Znalezione obrazy dla zapytania fundacja na rzecz nauki polskiej

Lider programme of National Center for Research and Development, Poland, titled:

Nowe biomimetyczne katalizatory i technologie w syntezie asymetrycznej

Grant number LIDER/01/87/L-3/11/NCBR/2012
Project finished

Znalezione obrazy dla zapytania ncbir